Nyheter

Grønn Dag i Hallingdal

Grønn Dag i Hallingdal. Sett av dagen, mer informasjon kommer.

Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene

Hallingdal Næringshage AS er prosjekteier for "Second homes – Samspill mellom by og land" og fått tildelt kr 920.000 til prosjektet . Dette er ett av ti i Fjellregionen. Arbeidet skal bidra til å styrke næringslivssamarbeidet med hytteeiere i Hallingdal som primært har bosted utenfor regionen.

Rekruttering til Hallingdal

Har du lyst til å flytte til Hallingdal, no eller seinare? Vil du bidra med dine erfaringar og kunnskapar? Gjer din CV tilgjengeleg for arbeidslivet i Hallingdal, ved å registrere deg i databasen.Gå til: ressurspersoner.no 

Fårefestival - Heile året

Hallingdal Næringshage AS har fått tildelt kr 500.000 fra Verdiskapningsprogrammet for Fjellregionen. Målsettinga er å auke verdiskapinga, med utgangspunkt i sauen, i alle moglege ledd. Dette vil gjelde bonden, foredlingsapparatet (eksisterande og nytt), reiselivet/hyttenæringa, handel/service, utdanningssystemet dvs. kortsagt det meste av aktivitet i Fjellregionen. Prosjektet skal også vurdere og konkludere korleis matarrangement kan samarbeide for større næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda. Det er eit vilkår at ein samarbeider med Valdres (Valdres Kultur og Naturpark ) om dette. Ellers er Gol Reisemål AS opphaveleg oppdragsgiver til prosjektet og det er naturleg å vurdere eit breiare samarbeid i Hallingdal.
Siva
Samarbeidspartner
Eldre nyheter
KURS OG SEMINAR
b1
Kontakt oss
Hallingdal Næringshage AS
Adresse: Gamlevegen 6, N-3550 Gol


+47 32 02 99 20
post@nhage.no
Følg oss
   Facebook
SAMARBEIDSPARTNERE
SIVA

kart
DESIGN + CMS NETPOWER