Nyheter

VELLYKKET FROKOSTMØTE OM MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER

Den digitale hverdagen byr på fantastiske muligheter, men også utfordringer for bedriften. Gode merkevarer er vinnerne i det digitale landskapet. Dette fikk interesserte deltagere kunnskap om. Temaet var svært populært som et fullt møterom viste. Så suksessen  gjentas!

VELLYKKET NETTVERKSMØTE – MED VIRKEMIDDELAKTØRER OG BEDRIFTER

"Sammen for vekst" er et årlig seminar med praktisk bedrifts- og næringsutvikling i fokus. Staten, fylket og kommunene har mange verktøyer som kan brukes av virksomheter med vilje til vekst. Bedrifter og det offentlige møttes, hvor kunnskap ble flittig delt. Omlag 40 deltagere illustrerer behovet for arrangementet!  Vedlagt ligger også linker til en del av foredragene. Avsett tid til neste års seminar allerede nå!

GODT NABOSKAP MED STORE MULIGHETER - VALDRES OG HALLINGDAL ER SANT?

Næringshagene i Valdres og Hallingdal samarbeider i et nasjonalt nettverk med nær 50 andre regionale utviklingsselskap.  Vårt mål er vekst i bedrifter med økt verdier for eiere, ansatte og samfunn. Valdres og Hallingdal Næringshage er 2 regionale verktøy som gjennom sitt økte samarbeid vil gi bedrifter bedre muligheter til støtte i sine vekstambisjoner.

Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene

Hallingdal Næringshage AS er prosjekteier for "Second homes – Samspill mellom by og land" og fått tildelt kr 920.000 til prosjektet . Dette er ett av ti i Fjellregionen. Arbeidet skal bidra til å styrke næringslivssamarbeidet med hytteeiere i Hallingdal som primært har bosted utenfor regionen.
Siva
Samarbeidspartner
Eldre nyheter
KURS OG SEMINAR
b1
Kontakt oss
Hallingdal Næringshage AS
Adresse: Gamlevegen 6, N-3550 Gol


+47 32 02 99 20
post@nhage.no
Følg oss
   Facebook
SAMARBEIDSPARTNERE
SIVA

kart
DESIGN + CMS NETPOWER