Nyheter

MANGEL PÅ LÆRLINGER I REGIONEN!

Hallingdal Opplæringskontor SA som utøvende prosjektleder med Hallingdal Næringshage AS som prosjektansvarlig har gjennomført et mobiliserings- og kartleggingsprosjekt i reiselivsbransjen. Prosjektet HOPP II har identifisert behov for 31 lærlingeplasser i reiselivsnæringen (2016). Et utropstegn må settes ved at næringen må hente over 80% av sine lærlinger fra andre regioner. Det anbefales flere langsiktige tiltak for å løse utfordringene.

SKATTEFUNN - FLERE SØKNADER I 2016!

Utviklingsselskapet Hallingdal Næringshage AS har sammen med Forskningsrådet satt fokus på SkatteFUNN som finansieringskilde for utviklingsprosesser og -prosjekter. I 2015 var det kun en søknad fra Hallingdal. I 2016 er det kommet inn hele 11 søknader! Dette er en gledelig forbedring - og artig er det at nye bedrifter dukker opp på søkerlisten, sier daglig leder Gudmund Brekko.

Datasikkerhet for bedrifter - Frokostseminar 19. oktober 2016

De fleste bedrifter er avhengige av sine digitale data. Brukerenheter, lagring og nettløsninger er virksomhetskritiske byggeklosser. Det er tid for å oppdatere kunnskap? Data-Consult AS gir deg konkrete og praktiske råd  for å sikre data og løsninger. Meld deg på vårt sikkerhetsseminar innen 17. oktober! Gratis for alle - og det kan lønne seg på sikt!

Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene

Hallingdal Næringshage AS er prosjekteier for "Second homes – Samspill mellom by og land" og fått tildelt kr 920.000 til prosjektet . Dette er ett av ti i Fjellregionen. Arbeidet skal bidra til å styrke næringslivssamarbeidet med hytteeiere i Hallingdal som primært har bosted utenfor regionen.
Siva
Samarbeidspartner
Eldre nyheter
KURS OG SEMINAR
b1
Kontakt oss
Hallingdal Næringshage AS
Adresse: Gamlevegen 6, N-3550 Gol


+47 32 02 99 20
post@nhage.no
Følg oss
   Facebook
SAMARBEIDSPARTNERE
SIVA

kart
DESIGN + CMS NETPOWER