Nyheter

MANGEL PÅ LÆRLINGER I REGIONEN!

Hallingdal Opplæringskontor SA som utøvende prosjektleder med Hallingdal Næringshage AS som prosjektansvarlig har gjennomført et mobiliserings- og kartleggingsprosjekt i reiselivsbransjen. Prosjektet HOPP II har identifisert behov for 31 lærlingeplasser i reiselivsnæringen (2016). Et utropstegn må settes ved at næringen må hente over 80% av sine lærlinger fra andre regioner. Det anbefales flere langsiktige tiltak for å løse utfordringene.

SKATTEFUNN - FLERE SØKNADER I 2016!

Utviklingsselskapet Hallingdal Næringshage AS har sammen med Forskningsrådet satt fokus på SkatteFUNN som finansieringskilde for utviklingsprosesser og -prosjekter. I 2015 var det kun en søknad fra Hallingdal. I 2016 er det kommet inn hele 11 søknader! Dette er en gledelig forbedring - og artig er det at nye bedrifter dukker opp på søkerlisten, sier daglig leder Gudmund Brekko.

VELLYKKET FROKOSTMØTE OM MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER

Den digitale hverdagen byr på fantastiske muligheter, men også utfordringer for bedriften. Gode merkevarer er vinnerne i det digitale landskapet. Dette fikk interesserte deltagere kunnskap om. Temaet var svært populært som et fullt møterom viste. Så suksessen  gjentas!

Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene

Hallingdal Næringshage AS er prosjekteier for "Second homes – Samspill mellom by og land" og fått tildelt kr 920.000 til prosjektet . Dette er ett av ti i Fjellregionen. Arbeidet skal bidra til å styrke næringslivssamarbeidet med hytteeiere i Hallingdal som primært har bosted utenfor regionen.
Siva
Samarbeidspartner
Eldre nyheter
KURS OG SEMINAR
b1
Kontakt oss
Hallingdal Næringshage AS
Adresse: Gamlevegen 6, N-3550 Gol


+47 32 02 99 20
post@nhage.no
Følg oss
   Facebook
SAMARBEIDSPARTNERE
SIVA

kart
DESIGN + CMS NETPOWER